Mõõtkava 1:

Saku valla üldplaneering

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada.

Kataster on nähtav alates mõõtkavast 1 : 50 000

Pindala ja kaugust saab mõõta nuppudest ekraani paremas ülemises nurgas.