Mõõtkava
1:

Räpina linna 3D vaade

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada.

Kaardipilt on kolmemõõtmeline ning selle vaatenurka ja kõrgust on võimalik ekraani paremas servas olevate nuppude abli igas suunas muuta.

Aluskaarti saab vahetada alumises paremas nurgas asuvast nupust.