Mõõtkava 1:

Räpina valla üldplaneering

Räpina valla üldplaneeringu kaardirakendus koondab üldplaneeringu ruumi-infot. Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada.

Rakendus on ajas uuenev, protsessi käigus lisanduvad valla tulevase maakasutuse ja ehitustingimuste kaardikihid.

Tugiplaani kaardikihid on nähtavad alates mõõtkavast 1 : 50 000

Pindala ja kaugust saab mõõta nuppudest ekraani paremas ülemises nurgas.