Näita klastreid tugevusega > 0,1

Vaheta aluskaarti

Eesti riigimaanteede loomaohtlikkus

Rakendus kajastab projekti „Eesti riigimaanteede võrgu loomaõnnetuste registri täiendamine, liiklusohtlike lõikude selgitamine ning kaardirakenduse loomine“ tulemusi.
Loe lisaks

Projekti raames analüüsiti 10 aasta (2009–2018) jooksul maanteedel suurulukitega toimunud loomaõnnetuste andmeid ning selgitati välja loomaõnnetuste koondumiskohad e klastrid. Klastrite väljaselgitamiseks kasutati Tšehhi Transpordiuuringute Keskuse poolt välja töötatud KDE+ metoodikat. Klastri olulisuse kohta annab infot klastri tugevus skaalal 0-1 ning ka õnnetuste arv klastris.

Analüüsiti ka registreeritud õnnetuste seoseid maastikutunnustega ning hinnati neist tulenevat ulukiõnnetuste riski paiknemist teedel. Kõrgendatud õnnetuste riskiga teelõike kajastab rakenduses looduslike ohutegurite hinnang kolmeastmelisel skaalal. Loe lisaks

Kaardirakendus koosneb kihtidest, mida on võimalik alajaotuse "Kihid" alt ükshaaval sisse/välja lülitada. Looduslike ohutegurite kiht pole avavaates vaikimisi sisse lülitatud. (Aluskaardid: Maa-amet)

Pindala ja kaugust saab mõõta nuppudest ekraani paremas ülemises nurgas.