Keskkonnaspetsialist välisõhu saasteainete heitkoguste hindamise valdkonnas

Tule liitu Eesti juhtiva keskkonnakonsultatsiooniettevõtte meeskonnaga!

Meil tegeled Sa erinevate huvitavate töödega üle kogu Eesti, saad korralikku töötasu ja soovi korral saad töötada kodus.
Vaata allapoole ja loe lähemalt, miks töötada Hendrikson & Ko-s!

Kandideerimise tähtaeg on 13. juuni 2021.

Meist:

 • Hendrikson & Ko on 1997. a loodud planeerimise ja keskkonnajuhtimise konsultatsiooniettevõte.
 • Meie teenused on kõrge kvaliteediga, oleme oma valdkonna suunanäitajad.
 • Rakendame ISO 9001:2015 standardile vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi ning oma tegevuses lähtume kvaliteedialastest juhtpõhimõtetest.
 • Meie inimesed on tugevad oma ala spetsialistid, kes toetavad ja väärtustavad üksteist!
 • Kuulume rahvusvahelisse DGE gruppi ning osaleme erialaorganisatsioonide töös.
 • Meie klientideks on peamiselt ettevõtted ja kohalikud omavalitsused.

Tule meile tööle!

LHK spetsialisti töö sisuks on erinevate ettevõtete (nt katlamajad, kütuseterminalid, prügilad, mitmesugused tööstusettevõtted jne) välisõhku suunatavate saasteainete heitkoguste hinnangute koostamine (saasteainete heitkoguste arvutuste ja hajumisarvutuste koostamine, arvutusmetoodikate otsimine ja/või vajadusel väljatöötamine), sh keskkonnalubade ning keskkonnakomplekslubade taotluste koostamine.

Võimalikud ka täiendavad ülesanded keskkonnakorralduse valdkonnas, tulenevalt kandidaadi eelnevast kogemusest.

Kandidaadilt ootame:

 • Huvi valdkonna vastu, valmisolekut oma teadmisi ja oskusi valdkonnas arendada;
 • Vähemalt bakalaureusekraad loodusteaduste valdkonnas;
 • On tuttav keskkonnakorraldusega, tunneb või on valmis õppima keskkonnamõju hindamise põhimõtteid ja protsessi;
 • Analüüsivõimet ja kirjaoskust;
 • Peale juhendamist valmidust iseseisvalt tööülesandeid täita (taotluste ja aruannete koostamine, projektide juhtimine).

Kasuks tuleb:

 • Võõrkeelte oskus (inglise keel, vene keel, soome keel),
 • Kogemus kartograafia/GIS programmidega,
 • Kogemus keskkonnalubade temaatikas,
 • Tabelarvutusmetoodikate ja -tarkvara baasteadmised (nt MS Excel),

Kui see töö on sulle, siis saada oma CV hiljemalt 13. juunil aadressile hendrikson@hendrikson.ee. Küsimustele vastab ja lisainfot jagab Eneken Lumiste, 522 8367.

Tagasi