Tööpakkumised

Praktika

Praktikasoovid palun saata aadressile hendrikson@hendrikson.ee. Kirjas palun anda ülevaade soovitava praktika pikkusest, ülesannetest ning oma kogemusest. Ja kindlasti märkida praktika asukoht, kas Tartu või Tallinn.

 

Tööpakkumised

Võtame tööle kartograafi ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks:

Seoses kasvava tööde mahuga võtab Hendrikson & Ko tööle:

Juhtiva keskkonnaeksperdi, kelle töö sisuks on keskkonnamõju hindamiste (KMH) ja ruumiliste planeeringute keskkonnamõju strateegiliste hindamiste (KSH) ekspertrühma juhtimine, mõju hindamiste koostamine, projektijuhtimine.

Tööstuse valdkonna keskkonnaspetsialisti, kelle töö sisuks on tööstuse valdkonna projektides osalemine, keskkonnakonsultatsioonide andmine (sh keskkonnamõju hindamises, loataotlused, kemikaalide riskihinnangud, parim võimalik tehnika) ja projektijuhtimine.