Kliendi tagasiside

Hea tellija!

Meie eesmärk on tagada klientidele rahulolu.
Selleks palume Teie tagasisidet meie senisele koostööle.

Töö nimi:

Klient:

Hinnatavad valdkonnad
Kuivõrd olete rahul järgnevate koostöö aspektidega?

Ajagraafiku või tähtaja kokkuleppe pidavus:

Koostöö, ühenduse pidamine, informeerimine:

Teostuse vastavus Teie ootustele:

Paindlikkus teostamisel:

Teie nimi:

Teie e-mail:

Kui soovite, et Teiega võetaks ühendust Teie poolt antud tagasiside osas, märkige palun linnuke järgnevas kastis:

Ettepanekud või kommentaarid:

Turvakood: [recaptcha]