Kliendi tagasiside

  Hea tellija!

  Meie eesmärk on tagada klientidele rahulolu.
  Selleks palume Teie tagasisidet meie senisele koostööle.

  Töö nimi:

  Klient:

  Hinnatavad valdkonnad
  Kuivõrd olete rahul järgnevate koostöö aspektidega?

  Ajagraafiku või tähtaja kokkuleppe pidavus:

  Koostöö, ühenduse pidamine, informeerimine:

  Teostuse vastavus Teie ootustele:

  Paindlikkus teostamisel:

  Teie nimi:

  Teie e-mail:

  Kui soovite, et Teiega võetaks ühendust Teie poolt antud tagasiside osas, märkige palun linnuke järgnevas kastis:

  Ettepanekud või kommentaarid:

  Turvakood: [recaptcha]