TÖÖPAKKUMINE

Seoses kasvava tööde mahuga võtab Hendrikson & Ko tööle:

Juhtiva keskkonnaeksperdi, kelle töö sisuks on keskkonnamõju hindamiste (KMH) ja ruumiliste planeeringute keskkonnamõju strateegiliste hindamiste (KSH) ekspertrühma juhtimine, mõju hindamiste koostamine, projektijuhtimine.