Roheinnovatsiooni konsultatsioon

Roheinnovatsiooni ja jätkusuutlikkuse konsultatsioon on valdkond, mis on kasvamas. Erinevates riikides on erinevad praktikad ja nõuded kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseks ja kuna äritegevus on riikide vahel tihe, siis jõuavad teiste riikide kehtestatud nõuded läbi emafirma/peatöövõtja/suurtellija kaudu kiiresti Eesti ettevõtteni.

Kuna kogu kliimaneutraalsuse ja jätkusuutlikkuse valdkond on uus ja arenev, siis on mõistete ja terminite paljusus. Kui teilt soovitakse aruandlust või kinnitust alljärgneva osas, siis aitame teid: süsiniku jalajälg, süsiniku jalajälje heastamine, süsiniku jalajälje kompenseerimine, süsiniku neutraalsus, kliima eesmärgid, kliimaneutraalsus, kliima mõjudega kohandumine, ökoinnovatsioon, ökojalajälg, ringmajandus, CO2, (sotsiaalne) vastutustundlik ettevõtlus, jätkusuutlikkus.

Rohkem roheinnovatsiooni konsultatsioonist.