Üldplaneeringute, maakonnaplaneeringute ning teemaplaneeringute koostamine Tagasi >>

Üldplaneeringu koostamine konsultatsioonina

Üldplaneeringu koostamine on eelkõige omavalitsustele suunatud teenus, kus aitame üldplaneeringu protsessi ülesehitamisel ja läbiviimisel. Ning planeeringulahenduse variantide väljatöötamisel ja vormistamisel nii teksti kui kaardimaterjali osas (kasutades tellijale sobivaid kaardi- ja geoinformaatilisi programme). Soovi korral nõustame ka teisi huvitatud osapooli – asumiseltse, huvigruppe jne. Konsulteerimine võib toimuda tunnipõhise konsultatsioonilepingu raames vastavalt tellija vajadusele. Näiteks ainult planeerimisprotsessi kavandamisel või läbiviimisel, planeeringu seletuskirja või jooniste vormistamisel vms. Rahandusministeeriumi nõuanded üldplaneeringu koostamiseks leiab siit.

Kogemustega planeerimiskonsultant

Hendrikson & Ko on Eestis suurima kogemuspagasiga planeerimiskonsultant. Meil on professionaalsed planeerijad – oma valdkonna tõelised eksperdid, kes omavad nii planeerija kutsetunnistust kui osalevad aktiivselt Eesti Planeerijate Ühingu töös.

Ruumilise planeerimise konsultatsioon

Tellija ja planeerimiskonsultandi vahelise hea koostöö aluseks on mõistlikult ning arvusaadavate tingimustega korraldatud hange või  pakkumuste küsimine, seetõttu soovitame lugeda “Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks“.

Üldplaneeringu koostamine on aktuaalne

Kohalike omavalitsuste haldusreformi käigus tekkis Eestis 2017. aasta lõpus 51 uut omavalitsust, kellel on kohustus koostada uusi ruumisuhteid arvestav üldplaneering. Neist ligi pooled olid 2018. a septembri üldplaneeringu algatanud. Ka 28-st endistesse halduspiiridesse jäänud omavalitsusest pooled on koostamas uut üldplaneeringut. Uue üldplaneeringu koostamine oli peateemaks ka Eesti Planeerijate Ühingu 19.09.2018 seminaril.

Kontaktisik(ud):