Visualiseeringute ja 3D mudelite koostamine Tagasi >>

Koostame visualiseeringuid ja 3D mudeleid planeeringute ning maastikuanalüüside mahus ja ka iseseisva tööna, samuti teeprojektidele, olemasolevatele/kavandatavatele piirkondadele.

Visualiseeringu või mudeli alusel on lihtne hinnata kavandatava hoonestuse sobivust olemasolevasse keskkonda, illustreerida kavandatava lahenduse etapilist elluviimist, samuti saab mudeli alusel arvutada näiteks pinnasemahte ja modelleerida elamute insolatsioonitingimusi jpm.

 

Vaade Tallinna vanalinnale
Vaade Tallinna vanalinnale
Nehatu logistikapark
Nehatu logistikapark
Narva Joaoru Ideekonkursi kavand
Narva Joaoru Ideekonkursi kavand
Vaade Tallinna vanalinnale

Vaade Tallinna vanalinnale
Vaade Tallinna vanalinnale

Vaade Tallinna vanalinnale
Vaade Tallinna vanalinnale

Vaade Tallinna vanalinnale

 

Tavapäraselt koostatakse ja esitatakse kogu planeerimise ja projektdokumentatsioon kahemõõtmelisena. Kolmemõõtmelised lahendused muudavad töö kõikidele osapooltele arusaadavaks, mis 2D jooniste puhul võib olla raskendatud.

Näide 2D ja 3D jooniste erinevusest Narva Joaoru ideekonkursi kavandi põhjal:

Detailplaneeringu 2D joonis
Detailplaneeringu 2D joonis
Foto planeeringualast
Foto planeeringualast
3D tööjoois
3D tööjoonis
Lõplik 3D joonis
Lõplik 3D joonis


Vastavalt kliendi soovile, vajadustele ja võimalustele kujuneb välja väljundi detailsus, kvaliteet ning formaat. Kõiki projekte saab tellida erinevates väljundites:

Kontaktisik(ud):