Visuaalsete mõjude hindamine Tagasi >>

Kavandatava arenduse elluviimisega kaasneva visuaalse mõju analüüsimine, mis võimaldab oluliste ruumiliste arengute puhul arvestada ka reeglina subjektiivseks peetavate argumentidega. Süsteemne lähenemine emotsionaalsele „ilu on vaataja silmades“ – teemale aitab kaalutlusotsusi langetada näiteks eritasandiliste liiklussõlmede, tuuleparkide ja muude suurobjektide puhul.

Kontaktisik(ud):