Veekasutuse ja veemajanduse konsultatsioon

Veekasutuse ja veemajanduse valdkonnas pakub Hendrikson & Ko koostöös paljude ekspertide ja organisatsioonidega laiaulatuslikku teenust veemajanduskavade, uuringute, eksperthinnangute, vee erikasutusluoa ja veeökosüsteemide ning muude konsultatsioonide näol. 

Detailsete tehniliste lahenduste väljatöötamisel oleme teinud koostööd mitmete nimekate inseneribüroodega nii Eestis kui kaugemal.