Tuuleenergia keskkonnamõju uuringud Tagasi >>

Hendrikson & Ko teeb erilaadseid tuulikuparkide või üksiktuulikute mõjude eeluuringuid ning planeeritavate tuulikute rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamist (ka eelhindamist).

Tuulikuparkidest lähtuvate mõjude hindamiseks kasutame maailmas laialt levinud ja kõrgelt hinnatud tuulikuparkide disaini ja mõjude prognoosimise spetsiaaltarkvara WindPRO (EMD International A/S Denmark).

Tuulikuparkide kavandamisel pakume järgmisi teenuseid:

 • Tuulikuparkide üld-, teema- ja detailplaneeringud, vajadusel koos keskkonnamõju hindamisega;
 • Eelhinnangud olulisemate mõjude varajaseks väljaselgitamiseks;
 • Tuulikutele sobiva ja optimaalse asetuse määramine, lähtudes negatiivse mõju minimiseerimisest elamualade läheduses ning tuuleressursi efektiivsest kasutamisest (kuid mitte otseselt toodanguarvutused);
 • Tuulikupargist lähtuva müra modelleerimine ja mürakaartide koostamine;
  Näide mürakaardist
  Näide mürakaardist
 • Varjutamise modelleerimine ja hinnang, varjutamise kaartide ja varjukalendri (kuupäevaliselt ja kellajaliselt varjude esinemise määramine) koostamine;

  thumb varjukaart
  Näide varjukaardist

  thumb varjukalender
  Näide varjukalendrist
 • Kavandatavate tuulikute visualiseeringud (fotomontaažid) tuulikute rajamise järgselt  kujuneva maastikupildi illustreerimiseks (näiteid kavandatavate tuulikute visualiseeringutest).
  Visualiseeringu näide 1
  Visualiseeringu näide 1
  Visualiseeringu näide 2
  Visualiseeringu näide 2
 • Visualiseeringuid on võimalik esitada ka panoraampiltidena 360° vaatenurgaga.
Kontaktisik(ud):