Torutranspordi planeerimine ja mõjuhindamine Tagasi >>

Torutranspordi infrastruktuur koosneb Eestis valdavalt vee- ja kanalisatsioonisüsteemist ning maagaasitorustikust. Nende süsteemide suurimate elementide (nn „põhivõrgu tase”) arendamine eeldab ka ruumilise planeerimise (eeskätt üldplaneeringu ja detailplaneeringu tase) ja keskkonnakorralduse erinevate tööriistade (KSH, KMH jms) kasutamist.

Hendrikson & Ko teostab torutranspordiga seonduvaid ruumilise planeerimise ja keskkonnaalaseid konsultatsioone.

Referentsid:

  • Maagaasi D-kategooria torustiku teemaplaneeringute (Saue vallas, Keila linnas ja Keila vallas) KSH 2012
  • LNG terminali ja Eesti ülekandevõrku ühendava gaasitrassi koridori asukohavaliku analüüs (Maardu ja Jõelähtme) 2012
Kontaktisik(ud):