Teeprojektide keskkonnamõju hindamine ja konsultatsioon Tagasi >>

Hendrikson & Ko on pakkunud transpordi taristu projekteerimise tarbeks keskkonnakaitse- ja hoiuga seotud teenuseid aktiivselt alates 2000 a. Läbi aastate oleme selles valdkonnas olnud Eestis turuliider ning üheks teenuste kvaliteedi edendajaks. Kuna Eesti tingimustes on transpordisektoris siiamaani keskne roll olnud teeprojektidel, on ka enamus Eestis transpordi valdkonnas läbi viidud projekte tegelenud teede taristuga ning teeprojekti keskkonnamõju hindamine on olnud vajalik.

Teeprojekti keskkonnamõju hindamine (KMH)

Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi kõigi suuremate teeprojektide puhul, juhul kui projektil võib olla oluline keskkonnamõju. Vastavalt Maanteeameti 2010. aastal koostatud kokkuvõttele on Hendrikson & Ko koostanud Eestis kõige enam teeprojektide KMH-sid.

Teeprojekti KMH-d Eestis:

 • Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava KSH; 2008-2011
 • Rakvere-Haljala tugimaantee eelprojekti KMH; 2008-2009
 • Tartu-Elva teelõigu rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine; 2007-2009
 • T5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Paide-Mäo lõigu ja Paide ringtee eelprojekti KMH; 2007-2008
 • Tartu ümbersõidu ja rekonstrueerimise eelprojekti keskkonnamõju hindamine; 2007-2008
 • Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiksi maantee eelprojekti KMH; 2005-2008
 • Tallinnas Ülemiste eritasandilise liiklussõlme eelprojekti KMH; 2006-2007
 • E20 Tallinn-Narva maantee Valgejõe-Rõmeda lõigu ja Viitna ümbersõidu eel- ja tehnilise projekti KMH; 2005-2007
 • Tehniline abi sadamate maismaa ühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas (Koridor I Tallinn) KMH; 2004-2007
 • T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme KMH täiendamine; 2006
 • T2 Tallinn–Tartu–Võru-Luhamaa maantee Mäo möödasõidu eelprojekti KMH; 2004-2005

Välisprojektid:

 • Chagcharan-Gardendiwal ja Doshi Bamyan maanteede projektide keskkonnamõju hindamine, Afganistan; 2006-2007
 • Herat Chagcharan tee eelprojekti keskkonnamõju hindamine, Afganistaan; 2007-2008
 • M7 Nakhchivan-Sadarak-Turkish Border ja M8 Nakhchivan-Ordubad-Zarani Station-Armenian Border teede eelprojekti keskkonnamõju hindamine, Aserbaidžaan; 2008
 • Khasab-Wadi Muwah-Bukha maantee projekteerimise ja ehitamise ning olemasoleva Khasab-Bukha rannikutee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine, Omaan; 2009

Teeprojekti keskkonnamõju eelhinnang

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele tuleb iga projekti puhul otsustaja poolt anda eelhinnang, kas on vajalik viia läbi täismahus KMH või mitte. Sageli tellitakse need eelhinnangud projekti koosseisus töövõtjalt. Anname nõu potentsiaalselt oluliste keskkonnamõjude osas, tunneme hästi vastavat seadusandlust ning aitame Teil vajadusel koostada sobiva mahu ja detailsusega keskkonnamõjude eelhinnangu.

Hendrikson & Ko on koostanud üle 30 teeprojekti keskkonnamõju eelhinnangu ning oleme antud teemal konsulteerinud ja koolitanud ka Maanteeameti ja selle regioonide spetsialiste.

Välismaal tehtud keskkonnamõju eelhinnangud:

 • Khasab-Wadi Muwah-Bukha maantee projekteerimise ja ehitamise ning olemasoleva Khasab-Bukha rannikutee rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine, Omaan; 2009
 • Herat Chagcharan tee eelprojekti keskkonnamõju hindamine, Afganistaan; 2007-2008
 • Chagcharan-Gardendiwal ja Doshi Bamyan maanteede projektide keskkonnamõju hindamine, Afganistan; 2006-2007

Teeprojekti ehitusperioodi keskkonnajuhtimiskava

Sageli tuleb tee tehnilise projekti käigus vastavalt projekteerimise tingimustele koostada ka keskkonnajuhtimiskava (või keskkonnakorralduskava, või keskkonnategevuskava) ehitusperioodiks. Selliste keskkonnajuhtimiskavade koostamisel lähtume parimast Eesti ja välismaa praktikast ning kogemustest. Meie koostatud on esimesed teeprojektide keskkonnajuhtimiskavad Eestis.

Eestis tehtud keskkonnajuhtimiskavad:

 • Luige eritasandilise ristmiku ehitusperioodi keskkonnajuhtimiskava; 2010-2011
 • Valgejõe-Rõmeda tee-ehitusprojekti lõikude 5 ja 7 ehitusperioodi keskkonnajuhtimiskava; 2011

Välismaal tehtud keskkonnajuhtimiskava:

 • Bakuu-Samakhi maantee (km 0-122,7) ehituse ja rekonstrueerimise keskkonnajuhtimiskava (sh töötervishoiu aspektid), Aserbaidžaan; 2007-2011

Teeprojekti ehitusjärelevalve

Tasemel planeerimisest, projekteerimisest ja mõjuhindamisest on vähe kasu, kui reaalse ehitustegevuse käigus head keskkonnapraktikat ei järgita. Kuigi Eestis on seni näited keskkonnaekspertide kaasamisest omaniku järelevalve meeskonda äärmiselt napid, oleme osalenud keskkonnaeksperdina tee ehituse käigus välisprojektidel. Täidame keskkonnaeksperdi rolli ka teadaolevalt esimeses Eesti tee ehitusprojektis, kuhu eraldi keskkonnaeksperdi positsioon kaasatud – Tartu idapoolse ringtee ehitusel.

Teeprojekti ehitusjärelevalve Eestis:

 • Tartu idapoolse ringtee 2. ehitusala projekteerimise ja ehitamise järelevalve (keskkonnaaspektid); 2012-(käimasolev)

Teeprojekti ehitusjärelevalve välismaal:

 • Bakuu-Samakhi maantee (km 0-122,7) ehituse ja rekonstrueerimise ehitusjärelvalve (keskkonna- ja töötervishoiu aspektid), Aserbaidžaan; 2007-2011
 • Alyat-Astara Higway 22 km teelõigu uuendamise ehitusjärelevalve (keskkonna- ja töötervishoiu aspektid), Aserbaidžaan; 2007-2009
 • Tovuz ümbersõidu ja Tovuze jõe silla ehitamise ehitusjärelevalve (keskkonna- ja töötervishoiu aspektid), Aserbaidžaan; 2007-2009

Teeprojekti juhtimine

Suure kogemuse tõttu teeprojektide protsessides oleme konsulteerinud ja assisteerinud ka projekteerimise projektijuhte edukal asjaajamisel. Vajadusel pakume teeprojektidesse projektijuhtimise teenust.

Teeprojekti juhtimine Eestis:

 • Tartu ümbersõidu ja Tartu-Elva teelõigu eelprojektide ja Tartu ümbersõidu tehnilise projekti juhtimine; 2008-2010
Kontaktisik(ud):