Sadamate arenduse konsultatsioon Tagasi >>

Hendrikson & Ko teostab sadamate ruumilise planeerimise keskkonnamõju hindamisi ja muid veetranspordiga seonduvaid konsultatsioone.

Referentsid:

  • Pakrineeme LNG terminali kai vee-erikasutusloa KMH; (koostamisel)
  • Käsmu sadama arendamise DP ja KSH; (koostamisel)
  • Naissaare sadama rekonstrueerimise vee erikasutusloa KMH; 2014
  • Kulgu sadama maa-ala DP; 2010
  • Miiduranna sadama-ala detailplaneeringu KSH; 2009
  • Sviby sadama KMH; 2005
  • Ringsu sadama KMH; 2003
  • Veere sadama KMH; 2001
Kontaktisik(ud):