Ruumilise planeerimise, sotsiaal-kultuuriliste (sh visuaalsete) ning majanduslike mõjudega seotud analüüsid ja uuringud Tagasi >>

Nii avalikule kui erasektorile suunatud teenus, kus Hendrikson & Ko kasutab oma pikaajalist ruumilise planeerimise kogemust ning erinevate spetsialistide oskusteavet. Oleme analüüsinud näiteks planeeringu elluviimisega kaasnevat finantsmõju omavalitsuse eelarvetele. Populaarne teenus on erinevate arengudokumentide koostamiseks vajalike lähteandmete analüüs: näiteks kergliikluse planeerimisel varem planeeritu koondamine ja tõlgendamine, asustusvõrku- ja keskuste uuringud jms.

Kontaktisik(ud):