Ruumiandmetel põhinev asukohaanalüüs

Arendusprojekti võimalikult heaks lahenduseks on oluline asukohavalik. Asukohavaliku ekspressanalüüs on kiire ja tõhus ruumiandmete-põhine viis koha sobivuse analüüsimiseks. 

Parima võimaliku asukoha leidmisel analüüsitakse nii olemasolevat keskkonda kui kehtestatud planeeringuid ning arvestatakse kehtivate õigusaktide seatud piirangutega.

Hendrikson & Ko pädevad töötajad on Teile abiks sobiva lahenduse leidmisel.