Roheinnovatsioon Tagasi >>

Roheinnovatsioon ja jätkusuutlikkus

DGE Grupp on roheinnovatsiooni teenuseid oma Skandinaavia klientidele (Volvo, NCC, Absolut jpt) osutanud juba üle 10 aasta, olles valdkonna esirinnas. Roheinnovatsiooni konsultatsiooni eesmärk on muuta ettevõtete tegevus ÜRO säästva arengu eesmärkidele ning Pariisi kliimaleppele vastavaks. Hendrikson & Ko mõtestab jätkusuutliku ärimudelit kui uusi võimalusi ja lähenemisviisi, keskendudes ringmajandusest ja kliimaneutraalsusest tulenevatele uutele võimalustele ja riskide vähendamisele. Roheinnovatsioon ja jätkusuutlikkus on teemad, mis lähiaastatel jõuavad paljude ettevõtete strateegiatesse.

Hendrikson & Ko vastavate teenuste kogemus ulatub samuti 10 aastani, kuid tervikteenusena seda seni veel Eesti turul pakutud ei ole. Oma headele Eesti klientidele pakume koostöös DGE Grupi partneritega roheinnovatsiooni juhtimist organisatsioonis, mis hõlmab ettevõtte tegevuse korraldamist sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvalt (CSR, SLO), parima tehnoloogia valikut, asukohavalikut, tarneahela haldust ringmajanduse printsiipidest lähtuvalt ja valdkonnaga seotud sertifitseerimist (nt BREEAM, EMAS jne). Sarnaselt organisatsiooni juhtimisega soetud teenustele, osutame ka toodete ja teenuste elutsükli analüüsi ja haldust (LCA, EPD, LCC jne). Kui teil on tarvis aruandeid teemal süsiniku jalajälje heastamine ja süsiniku jalajälje kompenseerimine, siis me oleme nõuga abiks.

Kontaktisik(ud):