Raudtee- (ja rööbastee-) projektide konsultatsioon Tagasi >>

Eesti tingimustes ei ole raudteeprojektid (võrreldes maanteedega) kuigi sagedased. Vajadusel aga konsulteerime sarnaselt laiale teenusespektrile teeprojektides ka raud- ja rööbasteede arendust.

Koostöös partneritega (OÜ Reaalprojekt, UAB Kelprojektas, EA Reng AS) alustasime 2013. aastal ulatuslikku tööd Rail Baltic projektiga, mida võib lugeda läbi aegade Eesti suurimaks infrastruktuuriprojektiks. Projektiga määratakse asukoht planeeritavale Rail Baltic 1435 mm raudteetrassile kogu Eesti riigi ulatuses (alates Tallinnast, Pärnu kaudu Läti piirini). Projekt hõlmab kolme maakonda ja sisaldab erinevaid osi, alates maakonnaplaneeringutest kuni eelprojektide ja teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamiseni.

Referentsid:

  • Tallinna tramm teostatavusuuringu KMH; 2006-2008
  • Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise ning raudtee eelprojekti ja raudteega seotud ehitiste eelprojektide koostamine; 2013-(käimasolev)
Kontaktisik(ud):