Kaartide ja planeeringukaartide koostamine, visualiseerimine Tagasi >>

Kaartide koostamine

Koostame mitmesuguseid erinevaid kaarte – esitluskaardid, töökaardid, teema- ja skeemkaardid, seinakaardid, pisikaardid teksti sisse paigutamiseks jne. Kaartidel kajastatava info hulk sõltub toote eesmärgist. Vastavalt kliendi soovile võime kaartide koostamisel kasutatavad andmed hankida ise erinevatest riiklikest registritest, maavalitsustest, omavalitsustest, varasemalt koostatud töödest või võime koostada kaardi ka kliendi andmekogust.

Planeeringukaartide koostamine

Tänu pikaajalisele kogemusele me teame mida ja kuidas planeeringukaartidel kujutada. Planeeringukaartide koostamine on kartograafil üks peamistest töödest. Omame teavet millistest kehtivatest õigusaktidest tuleb planeeringukaardi koostamisel lähtuda ja oskame inforohked planeeringukaardid koostada loetavatena. Üldplaneeringute, teemaplaneeringute jms kaardid vormistame nii paberile kui vektorfailidest tööseisudena.

Visualiseerimine ja kaartide kujundamine

Aitame visualiseerida nii kõike olemasolevat kui ideid ja plaane. Tulemuse vormistame vastavalt kliendi soovile. Koostame suuri stende, väikeseid illustreerivaid skeeme, kahe-ja kolmemõõtmelisi mudeleid.

Pakume kaardikujundust ka eraldi teenusena, sh kliendi enda olemasolevate andmete ja tööseisude kujundamist.

Kontaktisik(ud):