Planeeringuid tutvustava infomaterjali koostamine Tagasi >>

Valminud planeeringud on oluline informatsiooniallikas erinevatele osapooltele. Samas on sageli tegemist mahukate ja keeruliste dokumentidega, millega kiire tutvumine võib käia laiemale avalikkusele üle jõu. Hendrikson & Ko aitab planeeringulahendust tutvustavate voldikute, kokkuvõtete, veebilehtede ja muude materjalide koostamisel.

Kontaktisik(ud):