Planeeringualased (lühi)konsultatsioonid Tagasi >>

Vastavalt tellija vajadusele anname nõu kõikides planeeringutega seotud valdkondades:

  • planeeringu liigi, täpsusastme ja eesmärkide üle otsustamine enne selle algatamist (leiame vastuse, milline planeering on konkreetse probleemi lahendamiseks kõige otstarbekam);
  • varemkoostatud planeeringulahenduste selgitamine (mida üks või teine maakasutuspõhimõte, –tingimus või ka tingmärk kaardil tähendab);
  • planeeringule ettepanekute ja vastuväidete koostamine;
  • planeeringule esitatud ettepanekute ja vastuväidetele vastusseisukohtade väljatöötamine.

Konsulteerime nii telefoni, e-kirja kui koosolekute/seminaride või kohapealsete arutelude vormis.

Kontaktisik(ud):