Planeerimisalased konsultatsioonid Tagasi >>

Planeerimisalased konsultatsioonid keerukate olukordade lahendamisel. Aitame analüüsida ja lahendada planeeringualaseid vaideid ning ettepanekuid, andes omapoolsed suunised edasiseks tegevuseks. Samuti võib meie poole pöörduda olemasolevate mittetöötavate või probleemsete arenduste korral. Aitame leida lahendusi olukorrast väljumiseks.

Kontaktisik(ud):