Muinsuskaitse eritingimuste koostamine

Muinsuskaitse on kultuuri ja rahva ajaloomälu ning väärtuste säilitamine. Muinsuskaitse hõlmab ajaloo– ja kultuurimälestiste kaitsmist. 

Pakume erinevaid muinsuskaitse valdkonda kuuluvaid teenuseid:

  • muinsuskaitse eritingimuste koostamine
  • arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine 
  • muinsuskaitselise järelvalve ja uurimustööde teostamine.