Õhureostusega seonduvad teenused Tagasi >>

LHK projekt, KOTKAS jms

Õhureostusega seonduvad keskkonnaküsimused esinevad väga sageli. Koostame nii välisõhu saasteloa LHK projekte kui hindame asulate välisõhu seisundit. LHK projekt on õhusaasteloa taotluse ja loa lahutamatu osa.

Hendrikson & Ko kasutab koostöös Tartu Ülikooliga välja töötatud rahvusvaheliselt tunnustatud atmosfääriõhu reostuse modelleerimise tarkvara AEROPOL. Anname eksperthinnanguid, teostame uuringuid ja koostöös partneritega korraldame mõõtmisi. Saame aidata ka saasteainete heitkoguste arvutamisel ja heitkoguse määramismetoodika väljatöötamisel, kui puuduvad keskkonnaministri kinnitatud metoodikad. Samuti oleme klientidele koostanud saasteainete vähendamise tegevuskavu, sh lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise tegevuskava.

Kontaktisik(ud):