Õhureostuse hindamine ja modelleerimine

Õhureostusega seonduvad keskkonnaküsimused esinevad väga sageli. Koostame välisõhu saasteloa LHK (lubatud heitkoguste) projekte ja hindame asulate välisõhu seisundit.

Hendrikson & Ko kasutab koostöös Tartu Ülikooliga välja töötatud rahvusvaheliselt tunnustatud atmosfääriõhu reostuse modelleerimise tarkvara AEROPOL. Keskkonnalubade koostamine toimub Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

  • Anname eksperthinnanguid
  • Teostame uuringuid
  • Koostöös partneritega korraldame mõõtmisi 
  • Aitame kaasa saasteainete heitkoguste arvutamisel ja heitkoguse määramismetoodika väljatöötamisel
  • Koostame saasteainete vähendamise tegevuskavasid