Muinsuskaitse eritingimuste koostamine Tagasi >>

Hendrikson & Ko teenused on: muinsuskaitse eritingimuste koostamine, arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine ning muinsuskaitselise järelvalve ja uurimustööde teostamine.

 

Kontaktisik(ud):