Üleriigilise-, maakonna- ja teemaplaneeringu koostamine

Üleriigilised, maakonna- ja teemaplaneeringud on Hendrikson & Ko teenuseks olnud juba aastakümneid. Oleme koostanud pikema vaatega strateegilisi ruumilise arengu dokumente erinevatele Eesti piirkondadele, käsitledes nii kõiki seaduses nõutud ülesandeid kui konkreetseid teemasid. Meie laiapõhjalised ekspert-teadmised ja ulatuslik koostööpartnerite võrgustik võimaldavad ette võtta ka keerukate teemade ruumilise planeerimise. Ühe viimase mahuka tööna koostasime Eesti mereala planeeringu, mis kehtestati 2022. aastal.