Loomastiku uuringute tegemine Tagasi >>

Loomastiku inventuurid, hinnangud, loomade liikumine, loomaohutust tagavad meetmed, kus meie zooloog koondab hinnangud vajadusel mitmete eri loomarühmi uurivate ekspertide poolt ning koostab kaitseväärtuste riskihinnangud lähtudes loomastiku kaitsest ja ohutusest vastavuses rahvusvaheliste standarditega. Oleme koostanud Maanteeametile loomade liikumist käsitlevaid uurimusi põhimaanteedel. Soovitame projekti jaoks sobivaimad lahendused loomade liikumisest tingitud ohu vähendamiseks. Vajadusel viime läbi ka välitöid (jäljeloendus).

Kontaktisik(ud):