Looduskaitse korraldamine Tagasi >>

Looduskaitse korraldus on olnud Hendrikson & Ko oluliste tegevuste hulgas ettevõtte algusaastatest alates. Teenuste osutamisel tehakse koostööd sõltuvalt objektist ja töö ülesandest erinevate organisatsioonide ja ekspertidega.
Looduskaitse korraldusega seonduvate tööde puhul rõhutab Hendrikson & Ko lisaks sisulisele kvaliteedile ka avaliku protsessi läbiviimise vajadust (projektide puhul, mis eeldavad avalikustamist, näiteks kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamisel), mis võimaldaks kaasata võimalikult palju erinevaid osapooli ning ennetada võimalikke konflikte huvigruppide vahel.

Muuhulgas viime läbi järgmisi töid:

 • Kaitsealade kaitse-eeskirjade eelnõude ja nende ekspertiiside koostamine
 • Kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine
 • Kaitsealuste liikide kaitse tegevuskavade koostamine

Referentsid:

Kaitse-eeskirjad, ekspertiisid:

 • Mustoja maastikukaitseala kaitse-eeskirja piirikirjelduse analüüs, keskkonnaekspertiis, 1997
 • Ropka – Ihaste maastikukaitseala piirikirjelduse tsoneeringu ning kaitse-eeskirja uuendamine, 2001
 • Kääpa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis, 2008

Kaitsekorralduskavad:

 • Rahvusparkide ja teiste suurte kaitsealade kaitsekorralduskava koostamise juhis, tellija: Keskkonnaamet, 2012.
 • Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (osaliselt Rahumäe loodusala) kaitsekorralduskava koostamine, tellija: Keskkonnaamet, 2012…
 • Nõmme raba looduskaitseala (Nõmme raba loodusala) kaitsekorralduskava koostamine, tellija: Keskkonnaamet, 2012.
 • Roosna-Alliku maastikukaitseala (Roosna-Alliku loodusala) kaitsekorralduskava koostamine, tellija: Keskkonnaamet, 2012.
 • Iidva looduskaitseala (Iidva loodusala) kaitsekorralduskava koostamine, tellija: Keskkonnaamet, 2012.

Eraldi väärib märkimist koostatud juhendmaterjal „Rahvusparkide ja teiste suurte kaitsealade kaitsekorralduskava koostamise juhis”

Kontaktisik(ud):