Lõhna leviku modelleerimine

Välisõhu kvaliteet sõltub peale tööstuste ja muudest inimtegevusest tulenevatest keemiliste  saasteainete heitmetest ka lõhnatasemest. Lõhnareostus on tehastest, töökodadest, tööstusrajatistest, elukohtadest, mootorsõidukitest ja paljudest muudest allikatest leviv reostustüüp, mis häirib inimesi ja kahjustab looduskeskkonda.

Eesti Vabariigis on sätestatud lõhnale piirnorm. Kui on tuvastatud heiteallikka piirnormi ületamine, tuleb valdajal koostada lõhnaaine esinemise vähendamise kava, mis esitatakse Keskkonnaametile.

Hendrikson & Ko teostab lõhna leviku modelleerimist ning koostab lõhnaaine esinemise vähendamise kavasid.