Lennujaamade arenduse konsultatsioon Tagasi >>

Lennunduse osas on Hendriksoni tegevus seotud detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiise hindamisega. Meie KSH eksperdid on konsulteerinud ka rahvusvahelisi projekte (NATO kaasrahastatud Ämari lennubaasi DP KSH)

Lennuliiklusega seotud projektide ja planeeringute mõju hindamise spetsiifika on seotud spetsiifiliste küsimustega reovee käitluses, müra ja õhureostuse (leviku käsitluses). Hendrikson & Ko-l on hea kogemus antud valdkonnas.

Lisaks sisulisele kvaliteedile rõhutab Hendrikson & Ko ka eeskujuliku avaliku protsessi läbiviimise vajadust, mis võimaldab kaasata tõhusalt huvigruppe ja arutada probleeme juba nende ilmnemisel. Lennundusega seotud projektid on enamasti seotud kogukonna kõrgendatud huviga.

Referentsid:

  • Tartu lennuvälja rekonstrueerimise detailplaneering ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tellija: K & H; 2007
  • Ämari lennuvälja detailplaneeringu KSH. Tellija: K & H; 2009
  • Tallinna Lennujaama territooriumil Pilvevälja kinnistu ja lähiala sajuvee skeemi koostamise KSH. Tellija: Tallinna Lennujaam; 2011
  • Tallinna lennujaama lähiümbruse ohuallikate kaardistamine ja keskkonnaseisundi uuring. Tellija: Tallinna Lennujaam; 2012
Kontaktisik(ud):