Olelusringi hindamine (LCA) ja toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) Tagasi >>

Mis on LCA ja EPD?

Hendrikson & Ko pakub olelusringi hindamise (LCA – Life Cycle Assessments) ja toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD – Environmental Product Declaration) koostamise teenust. EPD ja LCA abil saab ettevõte usaldusväärset infot oma toote keskkonnamõju kohta kogu selle elukaare jooksul. EPD on oma olemuselt LCA, mis järgib konkreetse standardi reegleid ning andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapoole sõltumatu kinnitusega (verifitseerimisega). 

EPD ja LCA koostamisel hinnatakse kõiki olulisi keskkonnamõjusid kogu toote olelusringi jooksul. Seejuures aitame hinnata tekkivat kasvuhoonegaaside emissiooni, mille põhjal on võimalik kavandada edasisi samme CO2 jalajälje vähendamiseks. Kasutame selleks SimaPro tarkvara (https://simapro.com).

Ehitusmaterjali EPD koostamise puhul jälgitakse tootmisetapis üldistatuna 3 aspekti (toormaterjal, transport ja tootmine):

 • toormaterjali (ja taaskasutatud materjali) kaevandamine ja töötlemine.
 • materjali transportimise kaugus ja -viis.
 • toote tootmise aspektid: energia- ja veekasutus, ehitusmaterjali tootmise kogused, pakendamine, jäätmeteke jm.

Avaldatud EPD raport ei sisalda ettevõtte kohta delikaatset informatsiooni (nt tootmise või tarneahela kohta), vaid annab infot toote keskkonnajalajälje kohta.

EPD vajalikkus

Teenus on päevakajaline, kuna juba praegu nõutakse mitmes Euroopa riigi ehitussektoris hoonete olelusringi hindamise (LCA) ja ehitusmaterjalidele keskkonnadeklaratsioonide (EPD) koostamist. 2022. aastal muutus Rootsi ja Norra turul kohustuslikuks, et  ehitusmaterjalidel oleks EPD sertifikaat ning sarnane regulatsioon jõustub paari aasta pärast Soomes. EPD nõue on juba Prantsusmaal, Hollandis ja Belgias. Eestis on käimas arutelud, kuidas rakendada sarnast regulatsiooni. Seetõttu oleme spetsialiseerunud peamiselt ehitusmaterjalide EPDdele.

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) annab teie tootele lisandväärtust paljudes aspektides:

 • Sertifitseeritud toode annab turueelise nii lõpptarbija silmis kui ka erinevates hangetes (sh keskkonnahoidlikud riigihanked jm).
 • Saate usaldusväärsed keskkonnaandmed oma toote kohta ning tuvastate tootmise kitsaskohad.
 • Saate teada, milline on toote keskkonnamõju, sh kasvuhoonegaaside emissioonid.
 • EPD/LCA koostamise läbi saate hakata teadlikult tegelema oma ettevõtte ja toodete CO2 jalajälje vähendamisega.
 • Tulemused on arvulised, mis võimaldab sarnaseid tooteid üksteisega võrrelda talitlusühiku abil (nt m2, m3, t).

 

Lähtuvalt ehitusmaterjalituru vajadusest, oleme spetsialiseerunud peamiselt ehitusmaterjalide EPDdele.

Hendrikson & Ko kuulub rahvusvahelisse gruppi DGE Group. Oma töös saame kasutada teiste DGE Groupi ettevõtete (Rootsis, Taanis, Norras, Soomes ja Leedus) kogemusi erinevate töödega.

 

Hendrikson & Ko teostatud LCA tööd ja kliendid:

 • Combiwood
 • Novotrade Invest
 • RETEX Panels Group
 • Riias Skanstese kontorihoone projekti BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2017–2018
 • Riias Origo kaubanduskeskuse laienduse ehitusetapi järgne BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2019–2020

Uuri välja oma toote keskkonnamõju ja saa sertifitseeritud tootega kindel turueelis!

Kirjuta meile: Riin Kaldma

riin.kaldma@hendrikson.ee

Meie eksperdid vastavad hea meelega teie küsimustele ja annavad teile asjakohast nõu.

 

Teiste sarnaste teenuste kohta loe lähemalt siin: roheinnovatsioon, BREEAM ja LCC standardid.

 

Kontaktisik(ud):