Olelusringi hindamine (LCA) ja toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) Tagasi >>

Mis on LCA ja EPD?

Oleme oma klientidele juba üle 5 aasta pakkunud olelusringi hindamise (LCA – Life Cycle Assessment) teenust ning aina enam oleme hakanud tegelema toote keskkonnadeklaratsiooniga (EPD – Environmental Product Declaration). EPD on oma olemuselt LCA, järgides konkreetse standardi reegleid ning andmete usaldusväärsus on tagatud kolmanda osapoole sõltumatu kinnitusega (verifitseerimisega).

Näiteks ehitusmaterjali EPD koostamise puhul jälgitakse üldistatuna kolme aspekti (toormaterjali, transporti ja tootmist):
● Toormaterjali hindamisel võetakse arvesse, kui palju ning millist toorainet/materjali kasutatakse (sh taaskasutatud materjali osakaal) ning kus on toormaterjal toodetud.
● Transpordi juures vaadeldakse toormaterjal päritolu kaugust ning mis viisil on see transporditud.
● Tootmise puhul jälgitakse, kui palju kasutatakse tootmisel energiat ja vett, kas/kuidas toodet pakendatakse, kui palju toodetakse toodet (ehitusmaterjali) ning milline on jäätmeteke.

Avaldatud EPD dokument ehk toote keskkonnadeklaratsioon ei sisalda ettevõtte kohta delikaatset informatsiooni (nt tootmise või tarneahela kohta), vaid annab infot toote keskkonnajalajälje kohta.

EPD vajalikkus

Teenus on päevakajaline, kuna juba praegu nõutakse mitmes Euroopa riigi ehitussektoris hoonete olelusringi hindamise (LCA) ja ehitusmaterjalidele keskkonnadeklaratsioonide (EPD) koostamist. Lähiaastatel jõustub sarnane regulatsioon ka Rootsis, Norras ja Soomes ning ka Eestis on käimas arutelud, kuidas rakendada sarnast regulatsiooni. Seetõttu oleme spetsialiseerunud peamiselt ehitusmaterjalide EPDdele.

EPDd ja LCAd koostades hindame kõiki tootega seotud olulisi keskkonnamõjusid, võttes arvesse energia-, vee- ja loodusvarade kasutust, heidet õhku, pinnasesse ja vette ning reostuse ja jäätmete teket kogu toote olelusringi jooksul. Kasutame selleks SimaPro tarkvara.

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) annab teie tootele lisandväärtust paljudes aspektides, muuhulgas:
● Sertifitseeritud toode annab turueelise nii lõpptarbija silmis kui ka erinevates hangetes (sh keskkonnahoidlikud riigihanked jm).
● Saate usaldusväärseid keskkonnaandmed oma toote kohta ning tuvastada toote tootmise kitsaskohad.
● Saate teada, milline on toote keskkonnamõju, sh kasvuhoonegaaside emissioonid.
● Seeläbi saate hakata teadlikult tegelema oma ettevõtte ja toodete CO2 jalajälje vähendamisega.
● Tulemused on arvulised, mis võimaldab sarnaseid tooteid üksteisega võrrelda.

LCA on järjest enam kasutusel

Hendrikson & Ko teostatud LCA uuringud:
● Riias Skanstese kontorihoone projekti BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2017–2018
● Riias Origo kaubanduskeskuse laienduse ehitusetapi järgne BREEAM elutsükli jalajälje analüüs (LCA), 2019–2020

Teiste sarnaste teenuste kohta loe lähemalt siin: roheinnovatsioon, BREEAM ja LCC standardid.

Kontaktisik(ud):