Kvaliteedikontrolli läbiviimine Tagasi >>

Teeme kvaliteedikontrolli meie töö kõikide valdkondade osas aidates leida sisulisi, vormistuslikke ja menetlusvigu; anname soovitusi ja teeme ettepanekuid töö korrektseks jätkamiseks. Selle tegevusvaldkonna kliendid on nii omavalitsused kui ka erafirmad, kel on vajadus hinnata neile esitatud detailplaneeringute lahendusi ja kvaliteeti.

Kontaktisik(ud):