Keskkonnaõiguslik eksperthinnang ja konsultatsioon Tagasi >>

Lisaks loodusteadustele baseeruvale kompetentsile tuleb kaasaegses keskkonnakorralduses kokku puutuda juriidiliste nüanssidega – vajalik on eksperthinnang. Hendrikson & Ko pakub  keskkonnaõiguslikku konsultatsiooni ja aitab advokaadi- ja õigusbüroodel tugevdada keskkonnaõiguslikke kaasumipõhiseid analüüse meie praktilise ja loodusteadusliku oskusteabega andes keskkonnavaldkonna eksperthinnangu.

Näited viimastest töödest:

  • loodusala eksperthinnang
  • ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang
  • välisõhu saastetaseme hinnang
  • ekspertarvamus riskianalüüsi kohta
  • kompleksloa muutmise võimalused

 

Kontaktisik(ud):