Keskkonnajärelvalve ja seire Tagasi >>

KSH ja KMH käigus tehakse ettepanekud olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmete rakendamiseks, samuti keskkonnaseire tingimuste seadmiseks. Keskkonnaameti kinnitatud nõuete ja seiremeetmete täitmine on projekti arendajale või planeeringu elluviijale kohustuslikud. Aitame neil ja ka muudel juhtudel korraldada omanikujärelvalvet ja seiret, vajadusel viime läbi täiendavaid uuringud, sh modelleerimisi.

Suurte ehitusobjektide puhul on nii rahvusvaheliselt kui siseriiklikult levinud keskkonnaeksperdi kohustuslik kaasamine ehitusaegse omanikujärelvalve raames või sellele täiendavalt. Tasemel planeerimisest, projekteerimisest ja mõjuhindamisest on vähe kasu, kui reaalse ehitustegevuse käigus head keskkonnapraktikat ei järgita.

Hendrikson & Ko-l on osalenud keskkonnaeksperdina tee ehituse käigus välisprojektidel, nt oleme teinud teedeehituse keskkonnajärelvalvet Aserbaidzaanis ja Omaanis. Täitsime keskkonnaeksperdi rolli ka teadaolevalt esimeses Eesti tee ehitusprojektis, kuhu eraldi keskkonnaeksperdi positsioon kaasati – Tartu idapoolse ringtee ehitusel.

Kontaktisik(ud):