Kaasava planeerimise alased tegevused laste ja noortega Tagasi >>

Planeerimine kui tulevikku suunatud tegevus mõjutab eelkõige meie järglasi. Seda arvestades on noorte kaasamine planeerimisse iseenesestmõistetavalt vajalik. Lisas on laste ja noorte panus planeeringute koostamisel vahetu ja siiras, selle abil saab pöörata tähelepanu poliitiliselt tundlikele probleemidele. Hendrikson & Ko on planeeringute koostamisel koostanud koos lastega tajukaarte, viinud läbi planeeringupäevi oma kodukoha tuleviku kavandamiseks ja nõustanud noorte volikogu tööd.

Kontaktisik(ud):