Jäätmehooldusalane nõustamine Tagasi >>

Jäätmehoolduse küsimused puudutavad nii ettevõtteid kui kohalikke omavalitsusi. Hendrikson & Ko spetsialistidel on selles valdkonna konsultatsioonidega pikaajalised kogemused: jäätmekäitluskoha asukohavalik, prügilate sulgemiskavade koostamine, jäätmekäitlustehnoloogia parima võimaliku tehnika vastavushinnang, jäätmekäitluse nõudlusanalüüsid (ehk sotsiaal-majanduslikud hinnangud), kohalike omavalitsuste jäätmekavad, jäätmeload ja aruandlus, jpm.

Kontaktisik(ud):