Euroopa kliimapakt Tagasi >>

Mis on Euroopa kliimapakt ja miks on see vajalik?

Euroopa rohelise kokkuleppe raames käivitatakse Euroopa kliimapakt, mis kutsub kõiki üles osalema erinevates kliimaga seotud üritustel loomaks rohelisemat Euroopat. Pakti eesmärgiks on informeerida, inspireerida ja edendada koostööd inimeste ja organisatsioonide vahel, alates riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest asutustest, kuni ettevõtjate ja üksikisikuteni. Pakt annab võimaluse osaleda kliimamuutuste vastases tegevuses:
🌍 Saada teadmisi kliimamuutuste kohta
🌍 Töötada välja lahendusi, neid rakendada ning anda lubadusi Count Us In lehel
🌍 Suheldes ja koos töötades suurendada lahenduste mõju
Kliimaneutraalsuse saavutamiseks ei ole oluline roll ainult valitsuse poliitikal ja eeskirjadel, vaid ka kõigil ühiskonnaelus ja majandustegevuses osalevatel kodanikel, kogukondadel ja organisatsioonidel. Samuti aitab kliimapakett saavutada ELi poolt seatud eesmärki: olla aastaks 2050 esimene kliimaneutraalne piirkond, et kaitsta meie planeeti ja luua kõigile parem tulevik. Frans Timmermansi sõnul on Euroopa tegevusel mõju ka teistele suurriikidele, sest näiteks piirangud Euroopa turul tingivad vajaduse toota ka mujal keskkonnasõbralikumalt, mistõttu on Euroopa tegevusel pikas perspektiivis mõju kogu maailmale ja planeedile.

Euroopa Kliimapakti Eesti avaüritus 29. juunil

Kliimapakti avaüritus toimus Eestis 29. juunil, kus tutvustati kliimapakti, räägiti kliimamuutustest ja kuidas igaüks meist saab aidata kaasa parema tuleviku nimel. Avaüritusel esinesid põnevate sõnavõttudega Jane Õispuu, Eva Truuverk, Margus Kullerkupp, Mari-Liis Kell ja Andres Jaadla ning üritust läbi Riin Kaldma Hendrikson & Ko’st. Avaüritus on järelvaadatav Youtubes: https://youtu.be/2t2grRYuuSk.

Count Us In platvorm ning paktis osalemise võimalused

Euroopa kliimapaktis on võimalik osaleda andes Count Us In platvormil kliimalubadusi. Kliimalubadusega saab võtta iseenda ja keskkonna ees lubaduse muuta mingit igapäevaharjumust ja aidata kaasa sellega kliimamuutustega võitlemises. Lubaduseks võib olla: liigelda rohkem jala või rattaga, lennata vähem lennukiga, süüa rohkem kohalikku/hooajalist/taimset toitu või vähendada toidu raiskamist, osta vähem riideid ning panustada rohkem kvaliteeti jm Vaata lähemalt teiste antud lubadusi ning mõtle, kuidas sina saaksid panustada parema keskkonna ja planeedi heaks: https://www.count-us-in.org/en-gb/
Samuti on võimalik osaleda kohalikel ja rahvusvahelistel kliimapakti üritustel.

Kontaktisik(ud):