Elustiku-uuringud

Hendrikson & Ko pakub:

  • Elustiku-uuringute läbiviimist ja/või korraldamist 
  • Konsultatsiooni arenduste elustiku-uuringute vajaduse, sisu ja fookuse osas, mh ka lähteülesannete koostamist uuringute tellimiseks ekspertidelt

Viime läbi erinevaid elustiku-uuringuid (nt taimestiku ja loomastiku uuringud) koostöös pädevate ekspertidega nii Hendrikson & Ko meeskonnast kui ka väljastpoolt. Need uuringud on enamasti oluliseks sisendiks eelhinnangutele, Natura ja keskkonnamõju hindamistele, aga ka planeeringute ja projektide lahenduse väljatöötamisel.

Pakume abi erinevate loodusuuringute korraldamisel. Aitame läbi mõelda konkreetse projekti jaoks vajaliku uuringu fookuse ja sisu, mille alusel koostame uuringu läbiviimiseks vajaliku lähteülesande. Vajadusel oleme toeks ka uuringu organiseerimisel: leiame pädevad eksperdid, võtame hinnapakkumised, sõlmime lepingud jms.

Kvaliteetselt korraldatud ja eesmärgipärased uuringud aitavad kaasa nii loodusväärtusi arvestavate planeeringute ja projektides lahenduste sündimisele, mõjuhindamiste kvaliteedi tõstmisele kui tihti ka hindamisprotsessi sujuvamale kulgemisele.

Hendrikson & Ko ekspertide hulgas on mitmeid loodusteaduste taustaga inimesi ning meie laias koostööpartnerite ringis on palju erinevaid eluslooduse valdkonna eksperte. See võimaldab meil panna kokku kompetentseid uuringute meeskondi. Lisaväärtusena on meie ekspertide pikaajalised kogemused mõjuhindamise protsessis suureks abiks, et suunata uuringute fookust selliselt, et need annaksid mõjuhindamise protsessi suunatud sisendi ning aitaksid leida kavandatava tegevuse jaoks parima võimaliku lahenduse.