Biogaasi ja biometaani valdkonna konsultatsioonid Tagasi >>

Biogaasi ning biometaani tootmine ning kasutamine on Eestis suure potentsiaaliga sektor, mille arendamise vajadus on riiklikes arengukavades välja toodud. Biometaani abiga loodetakse saavutada Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ tulenev kohustus, mille kohaselt peab 2020. aastaks olema taastuvenergia osakaal transpordikütustes 10%.
Hendrikson & Ko pakub igakülgset abi biogaasi ja biometaani alastes küsimustes alates lühikonsultatsioonidest ja esmastest tasuvusarvutustest kuni biometaanijaama rajamise projektijuhtimiseni. Meie tugevuseks on mitmekülgne ettevõttesisene kompetents, mis lisaks biogaasi spetsiifilistele teadmistele katab ka paljusid muid valdkondi ning võimaldavad meil efektiivselt ning kvaliteetselt jõuda soovitud tulemuseni.