Avalike arutelude ja koosolekute läbiviimine (modereerimine-läbirääkimine, korraldus kohavalikust päevakavani jms) Tagasi >>

Sageli on ruumilist keskkonda puudutavate otsuste langetamine keerukas, kuna erinevate osapoolte vastandlikud huvid võivad viia emotsionaalsete vaidluste ning teravate vastuoludeni. Taoliste olukordade ennetamiseks ning üleskerkinud probleemide lahendamiseks pakub Hendrikson & Ko abi nii-öelda vahemehe-teenuse näol. Aitame läbi mõelda, milline võiks olla kavandatava avaliku ürituse eesmärgist lähtuv korraldus kuni üksikasjadeni ning osaleme arutelul moderaatori rollis. Meie spetsialistide erialane oskusteave ja pikaajaline kogemus võimaldab arutelusid juhtida asjatundlikult ning neutraalselt, aidates nii kaasa keerukate vaidluste lahendamisele.

Kontaktisik(ud):