Asukohavaliku teostamine Tagasi >>

Asukohavaliku teostamine ja selleks vajalikud uuringud ning analüüs, näiteks sobiva arenduspiirkonna leidmiseks soovitud/huvipakkuva haldusüksuse territooriumi kohta. Olemasoleva situatsiooni (koostatud üldplaneeringute ja varemkehtestatud ning koostamisel olevate detailplaneeringutega kavandatu alusel) turuanalüüsi põhjal aitame välja selgitada vajalikud ja mõttekad arendussuunad. Teostame töid ka kohalikele omavalitsustele ning haldusüksustel planeeritu kokkuvõtmiseks ja suuniste andmiseks perspektiivseteks tegevusteks, et tagada jätkusuutlik areng. Näiteks,kui on soov uut elamuala arendada, selgitame välja olemasolevad ja planeeritud mahud, et tuvastada, kas see nišš ei ole juba täidetud.

Kontaktisik(ud):