Asukohavalik: ruumiandmetel põhinev ekspressanalüüs Tagasi >>

Asukohavalik.

Asukohavalik on oluline. Asukohavaliku ekspressanalüüs on kiire ja tõhus, ruumiandmete-põhine viis valida oma arendusprojektile võimalikult hea asukoht, näiteks millegi tootmiseks. Ekspressanalüüsi tulemuste põhjal on lihtne hinnata, kas soovitud asukoht kavandatavaks tegevuseks ülepea sobib ning missugused peaksid olema arendustegevuse  järgmised sammud.

Asukohavaliku ekspressanalüüsi eesmärk on leida arendustegevuseks ja tootmisalade rajamiseks (või laiendamiseks) võimalikest asukohtades parim. Selleks analüüsitakse nii olemasolevat keskkonda kui kehtestatud planeeringuid ning arvestatakse kehtivate õigusaktide seatud piirangutega.

Meetod annab tulemuse objektiivsete tegurite osas, institutsionaalseid ja sotsiaalseid tegureid ei hinnata. Samuti ei tehta ekspressanalüüsi käigus objekti kohapealseid uuringuid ega korraldata avalikke arutelusid.

Kontaktisik(ud):