Arendustegevuse nõustamine Tagasi >>

Läbi ajaloo on Hendrikson & Ko-l olnud kliente, kellega suhtlemine kujuneb nii usalduslikuks, et meid on kaasatud arendusprojektide, olgu selleks eramuarendus või uus tehas, juhtimisse alates ideest kuni teostuseni. Sellised kliendid on Hendrikson & Ko jaoks eriti väärtuslikud, sest taolistel juhtudel saame oma kogemusi ja asjatundlikkust maksimaalselt rakendada ning vältida õppimisprotsessist tulenevat ebaefektiivsust, mis teevad nii arendaja kui ka konsultandi jaoks töö pingeliseks ja kalliks.

Hendrikson & Ko roll hõlmab arendusprojektide juhtimise teenuse puhul kliendi huvide esindamist alates äriplaani koostamisest, rahastuse korraldamisest kuni hankeprotsessi juhtimiseni ja planeerimis- ehitusprotsessi omanikujärelevalveni. Konsultandi–projektijuhi ülesandeks on kliendi jaoks kõige jätkusuutlikumate lahenduste väljatöötamine, mille puhul on leitud parim tasakaal majanduslike, keskkonnaalaste ning sotsiaalsete huvide lõikes.

Hendrikson & Ko tagab parima tulemuse kasutades järgmisi võimalusi ja tugevusi:

  • paljude erinevate valdkondade eksperdid,
  • lai valik tööriistu ja tooteid nagu näiteks erinevad GIS ja modelleerimistarkvarad (sh müra, õhusaaste, 3D mudelid), asukohavaliku ekspressanalüüs,
  • kõrgetasemeline keskkonnamõjude hindamise, regionaalse planeerimise ning detailplaneerimise võimekus;
  • kogemused kehtivate õigusaktide ning sertifitseerimissüsteemide ja standardite (nt BREEAM, Rohemärgis, Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel) osas.

Vajadusel saab Hendrikson & Ko kaasata professionaalset partnerite võrgustikku Euroopas ja kogu maailmas.

Kontaktisik(ud):