Planeerimine

Planeerimine on Hendrikson & Ko üks peamistest tegevusaladest. Meil on pikaajaline kogemus erinevate planeeringute koostamisel, sealhulgas detail-, üld-, teema- ning asukohavaliku planeeringud.

Meie tööalaks on sobivate asukohtade leidmine tuuleparkidele, tsemenditehastele või põhimaanteede trassikoridoridele. Kavandame kergliiklusteede võrgustikke ja määrame miljööalade kasutustingimusi. Aitame ka erinevate ruumiliste analüüside ja uuringute läbiviimisel ning planeeringulise info kasutamisel.

Pikaajaline kogemus, rahvusvaheline koostöö oma ala tippudega ja regulaarne arendustegevus on kindlustanud meile juhtiva positsiooni valdkonnas nii kodus kui kaugemal.

Jaanus Aavik, detailplaneeringute osakonna juhataja
Pille Metspalu, üldplaneeringute osakonna juhataja