Üldisem planeerimine ja ruumilised analüüsid Tagasi >>

Ruumiline planeerimine on Hendrikson & Ko peamine tegevusala. Üldplaneeringu koostamise konsulteerimine on üldplaneeringute osakonna põhitegevus. Meil on pikaajaline kogemus erinevate teemaplaneeringute ning asukohavalikute planeeringute koostamisel, sobivate asukohtade leidmisel tuuleparkidele, tsemenditehastele või põhimaanteede trassikoridoridele, kergliiklusteede võrgustike kavandamisel ning miljööalade kasutustingimuste määratlemisel. Aitame ka ka erinevate ruumiliste analüüside ja uuringute läbiviimisel ning planeeringulise info kasutamisel.

Meie spetsialistid on pädevad ruumilise planeerimise konsultandid, kes aitavad klienti õigeaegse ja kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

Töötajate kontaktid