Keskkonnaalased uuringud ja konsultatsioonid Tagasi >>

Suure kogemustepagasi ja mitmekülgse akadeemilise taustaga töötajad pakuvad kõike keskkonnakorraldusega seonduvat – nii keskkonnaalast konsultatsiooni, kui mitmesuguseid uuringuid. Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnangud, loataotluste koostamine – see on meie igapäevane tegevus. Vajadusel kaasame tööde läbiviimisse koostööpartnereid ja allhankijaid.

Keskkonnaosakonna töötajate kontaktid

Uuringud, hinnangud, konsultatsioonid

Keskkonnaload ja keskkonnakompleksload

Keskkonnajuhtimissüsteem, standardid, LCA, EPD

Mõjuhindamised

Kemikaaliohutus ettevõttes

Suurobjektide konsulteerimine